Ochrona danych

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych
1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2013r., poz. 1422)
3. Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym wyraża w toku rejestracji zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu wykonania przez Sprzedawcę zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Klientem. Klient ma prawo w każdej chwili do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do realizacji zamówienia przez Sklep internetowy.
4. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep internetowy są zawarte w zakładce Bezpieczeństwo i polityka prywatności pod adresem

Bezpieczeństwo i polityka prywatności

Twoje dane są u nas bezpieczne. Metalkas Sp. z o. o. szanuje prawo użytkowników do prywatności. Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami polityki prywatności, zgodnymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). - Dowiedz się więcej - Ukryj